Ettevõtja varustuskindluse toetus

Taotlusvoor on avatud.

Toetust saab kasutada Ukraina sõjaga kaasnenud energiakriisist tingitud võimalike varustushäirete ennetamiseks uuele energiaallikale üleminekul ja varustuskindluse tagamiseks tehtavateks investeeringuteks.

Toetuse taotlemine on jooksev.

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu “NextGenerationEU” vahenditest.

Meetme raames toetatakse energiasalvestite soetamist, paigaldust ja muid seotud töid.

EAS infolehele

Taotluse tingimused

Põhitingimused

 • Toetuse tulemusel suureneb energia varustuskindlus ja
 • lisandub uusi energiaallikaid
 • on ennetatud võimalikud eneriga varustushäired

Toetuse määr ja suurim toetussumma

 • Toetuse miinimumsumma ühe projekti kohta on 5000 eurot. Toetuse maksimumsumma ühe ettevõtja kohta erinevate projektide peale kokku on 200 000 eurot väikeettevõtja puhul ning 500 000 eurot keskmise suurusega ja suurettevõtja puhul.
 • Toetuse maksimaalne osakaal on:
 1. 40 protsenti toetatavatest kuludest väikeettevõtja korral;
 2. 30 protsenti toetatavatest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
 3. 20 protsenti toetatavatest kuludest suurettevõtja korral.

Toetatavad tegevused

 • energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku salvestusseadme ostmine
 • energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku ehitise ja rajatise ehitamine
 • tõhusa kaugküttevõrguga liitumiseks vajaliku ehitise ja rajatise ehitamine ning seadmete soetamine koos liitumistasuga

Nõuded taotlejale

 • Toetust võib taotleda Eestis registreeritud äriühing, kellel on majandustegevus vähemalt 1. jaanuarist 2021
 • Ettevõtja taotluse eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete kohaselt on taotleja põhitegevusalal vähemalt 100 000 eurot
 • Sektorid, mille ettevõtted toetust taotleda ei saa:
 1. jagu A – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük;
 2. jao C alajagu 120 – tubakatoodete tootmine;
 3. jagu G – hulgi-​ ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
 4. jagu L – kinnisvaraalane tegevus;
 5. jao R alajagu 920 – hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
 6. jagu K – finants-​ ja kindlustustegevus;
 7. jao J alajagu 62 – programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused;
 8. jao M alajagu 69 – juriidilised toimingud ja arvepidamine;
 9. jao M alajagu 70 – peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine;
 10. jao M alajagu 73 – reklaamindus ja turu-​uuringud;
 11. jao N alajagu 77 – rentimine ja kasutusrent;
 12. jao N alajagu 782 – ajutise tööjõu rent;